'Elke ton CO2 die de atmosfeer in gaat, zit ons nog zeker twee eeuwen dwars',

Detlef van Vuuren, Planbureau voor de Leefomgeving


greenSand ruimt al 26.856 ton CO2 op

Bekijk de greenSand locaties waar gecertificeerd olivijn ligt.